دسته‌ها
gol-flowers

17flowers

هفده گل زیبا در شکلی باورنکردنی

Seventeen beautiful flowers in an incredible shape

————–

1. ارکیده ی صورت میمونی (Dracula Simia)

————————-
http://s9.picofile.com/file/8276273992/shutterstock_gol_m1.jpg

——————–
http://s9.picofile.com/file/8276274026/shutterstock_gol_m2.jpg

———————–

2. ارکیده ی پروانه ای یا ارکیده ی سر پرنده (Phalaenopsis)

—————————

http://s8.picofile.com/file/8276274218/shutterstock_gol_p1.jpg

———————

http://s8.picofile.com/file/8276274268/shutterstock_gol_p2.jpg

———————

3. ارکیده ی چکشی (Drakaea)

———–
http://s8.picofile.com/file/8276273350/shutterstock_gol_ch1.jpg

——————–
http://s8.picofile.com/file/8276273368/shutterstock_gol_ch2.jpg

————

4. لب چنگکی (Psychotria Elata)

————–
http://s8.picofile.com/file/8276273950/shutterstock_gol_L1.jpg

————-

5. ارکیده ی دختران رقصان (Impatiens Bequaertii)

—————
http://s9.picofile.com/file/8276273434/shutterstock_gol_DANCE1.jpg

—————-

6. بامبلبی (Bumble bee) خندان (Ophrys Bomybliflora)

—————————
http://s9.picofile.com/file/8276273234/shutterstock_gol_b1.jpg

——————————
http://s9.picofile.com/file/8276273250/shutterstock_gol_b2.jpg

———————-

7. کودک در قنداق (Anguloa Uniflora)

————
http://s8.picofile.com/file/8276273526/shutterstock_gol_f1.jpg

—————

8. گل طوطی (Impatiens Psittacina)

————-
http://s8.picofile.com/file/8276274368/shutterstock_gol_t2.jpg

————————–
http://s9.picofile.com/file/8276274350/shutterstock_gol_t1.jpg

—————–

9. غلاف دانه ی گل میمونی (Antirrhinum)

————
http://s8.picofile.com/file/8276274050/shutterstock_gol_m3.jpg

————-

10. گل ارکیده مرغابی در حال پرواز(Caleana Major)

————————–
http://s9.picofile.com/file/8276274126/shutterstock_gol_morqabi1.jpg

————————
http://s8.picofile.com/file/8276274150/shutterstock_gol_morqabi2.jpg

————————

11. گل ارکیده ای با تصویر سر یک ببر در قسمت میانی

————
http://s8.picofile.com/file/8276273300/shutterstock_gol_babr.jpg

—————

12. بیگانه ی شاد (Calceolaria Uniflora)

—————————

http://s9.picofile.com/file/8276274300/shutterstock_gol_shad1.jpg

———————-

http://s9.picofile.com/file/8276274334/shutterstock_gol_shad2.jpg

——————–

13. گل ارکیده ی فرشته (Habenaria Grandifloriformis)

————-
http://s8.picofile.com/file/8276273834/shutterstock_gol_fereshteh1.jpg

————————
http://s9.picofile.com/file/8276273868/shutterstock_gol_fereshteh2.jpg

————–

14. گل ارکیده ی روح مقدس یا ارکیده ی فاخته (Peristeria Elata)

————————–
http://s9.picofile.com/file/8276273568/shutterstock_gol_fakhteh1.jpg

————————–
http://s9.picofile.com/file/8276273584/shutterstock_gol_fakhteh2.jpg

————————–

15. گل ارکیده با نقشی از یک بالرین

————————
http://s9.picofile.com/file/8276273334/shutterstock_gol_bal.jpg

———————

16. ارکیده ی حواصیل سفید (Habenaria Radiata)

————–
http://s8.picofile.com/file/8276273900/shutterstock_gol_havasil1.jpg

——————–
http://s8.picofile.com/file/8276273926/shutterstock_gol_havasil2.jpg

—————

17. دارت ویدر (Aristolochia Salvadorensis)
اگر با مجموعه فیلم های جنگ های ستاره ای آشنا باشید پس شخصیت دارت ویدر را هم می شناسید.

این گل ارکیده هم به دلیل مشابهت ظاهری با این شخصیت به نام گل دارت ویدر خوانده می شود.

————————-
http://s8.picofile.com/file/8276273476/shutterstock_gol_dart1.jpg

——————-
http://s9.picofile.com/file/8276273518/shutterstock_gol_dart2.jpg

===============

دیدگاهتان را بنویسید